Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 24.11.2015 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.10..2015 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 16.9.2015 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.8.2015 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 17.6.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.5.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 15.4.2015 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 16.03.2015 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.02.2015 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.01.2015 ico_pdf_46

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 25.11.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 14.10.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 09.09.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 17.06. a 12.08.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.05.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 15.04.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 18.03.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 11.02.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 14.01.2015

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.08.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 02.07.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 11.06.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.05.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 09.04.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.03.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.02.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 15.01.2015
Uznesenia zo zasadnutia dňa 08.01.2015

Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi

Formát