Finančná a majetková komisia MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 11.06.2014 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.08.2014 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 16.09.2014 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 15.10.2014 ico_pdf_46

Komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 05.06.2014
ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 07.08.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 16.09.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 14.10.2014

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 05.06.2014 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.08.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 10.09.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 09.10.2014

Komisia školstva a kultúry MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 05.06.2014
ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 07.08.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 11.09.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 09.10.2014

Komisia starostlivosti o obyvateľov MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 11.06.2014
ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.8.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 15.10.2014

Komisia mládeže a voľnočasových aktivít MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 06.06.2014 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 08.08.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.9.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 10.10.2014

Komisia športu MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia dňa 30.12.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 11.6.2014 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 10.7.2014 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia dňa 12.9.2014
Uznesenia zo zasadnutia dňa 15.10.2014