8. Jan 2019 12:17

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - úpravy bytu

„Stavebné úpravy bytu“ v bytovom dome súp. číslo 10400, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 2060, na Ulici M. Mišíka, byt č. 11 vo vchode č. 21.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…