23. Jun 2023 8:01

Rómske ženy v kuchyni

Pod záštitou neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ sa dňa 21. júna 2023 o 10.00 hod. na Bakalárskej ulici v Prievidzi uskutočnil slávnostný krst autorskej knižnej publikácie Romane džuvľa andre tavibňaskeri - Rómske ženy v kuchyni.

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb pôsobí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza ako platforma pre šírenie porozumenia a tolerancie s víziou vytvorenia harmonickej spoločnosti bez rozdielov už pätnásť rokov. Pomáha sociálne vylúčeným skupinám obyvateľov a marginalizovanej rómskej komunite s cieľom zlepšenia ich nepriaznivej sociálnej situácie, inklúzie a dosiahnutia pozitívnej zmeny.

„Účinnú podporu najmä v oblasti základných práv a slobôd minoritných skupín, presadzovanie rovnosti príležitostí a predchádzanie diskriminácii, o ktoré sa centrum dlhodobo pokúša, sa snažíme podporiť aj zo strany mesta. Preto činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu pravidelne podporujeme. V minulom roku sme napríklad pridelili dotáciu vo výške 5300 eur,“ uviedla primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková.

„Základným predpokladom na ceste k porozumeniu, prijatiu inakosti a napokon k začleneniu Rómov do väčšinovej spoločnosti je poznanie kultúry, pochopenie životných motivácií. Rozhodli sme sa preto vytvoriť knižnú publikáciu Romane džuvľa andre tavibňaskeri – Rómske ženy v kuchyni, na ktorej tvorbe sa priamo podieľali ženy žijúce v rómskej komunite v Prievidzi,“ vysvetlila štatutárna zástupkyňa centra PhDr. Dessuet MBA, ktorá na mieste poďakovala nielen spolupracovníkom, ale najmä prítomným rómskym ženám, ktoré na knihe aktívne pracovali a pripravovali i ponúkané občerstvenie v podobe rómskeho chleba bokoli, goji, či sladkých rejtešiek.

Jedlo má univerzálnu moc spájať všetkých pri jednom stole. Stravovacie zvyky sú súčasťou kultúrneho dedičstva ako aj univerzálnym komunikačným prostriedkom a dialógom medzi kultúrami. Publikácia obsahujúca tradičné rómske jedlá, ktoré sú súčasťou života a kultúry Rómov žijúcich na Hornej Nitre, v sebe nesie pozitívny odkaz spolupatričnosti a prijatia inakosti.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…