30. Sep 2020 7:02

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

V pondelok 28. septembra 2020 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Na septembrovom rokovaní MsZ zložil sľub nový poslanec Ing. Peter Paulík a do funkcie nastúpil ako náhradník za poslankyňu volebného obvodu č. II Renátu Úradníčkovú, ktorá sa svojho mandátu vzdala koncom augusta.

Na zasadnutí boli predložené správy o činnosti Rady mladých, o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza či o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza. Poslanci MsZ rokovali aj o doplnku k Štatútu mesta Prievidza, novom rokovacom poriadku MsZ i o doplnku internej smernice o zásadách odmeňovania poslancov MsZ.

V závere rokovania boli poslanci informovaní o zámeroch riešení zásobovania teplom pre mesto Prievidza po roku 2023 a o aktuálnej situácii v súvislosti s prípravou výstavby rýchlostnej cesty R2.

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.

Záznam rokovania:

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…