23. Apr 2024 10:42

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B. Nedožerského

Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu k revitalizácii verejného priestoru pred budovou Gymnázia V.B. Nedožerského. Celková cena je vo výške 24 450 eur.

Mesto ešte v lete minulého roka nechalo spracovať architektonickú štúdiu, ktorú vypracovali študentky Fakulty architektúry a dizajnu STU, projektová dokumentácia bude podľa zmluvy vypracovaná v súlade s ňou.

„Našim zámerom je zatraktívnenie verejného priestoru medzi obchodným domom a budovou gymnázia, ktorý je v súčasnosti vizuálne nezaujímavý a neponúka dostatočný nástupný a rozptylový priestor pre študentov,“ uviedol viceprimátor Michal Dobiaš.

Návrh počíta s odstránením prednej časti oplotenia so vstupnou bránou, čo umožní vytvoriť reprezentatívny a funkčný priestor pred budovou gymnázia. Súčasťou návrhu je aj umiestnenie technicky vyhovujúcej bezbariérovej rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj oddychovej zóny pre študentov, kde by škola mohla realizovať aj určité formy vyučovania.

Prednosť v návrhu dostal chodec a preto bolo prioritou riešiť túto časť ako pešiu zónu bez kolízii s automobilmi. Obslužná komunikácia k prevádzkam je navrhovaná výhradne len ako zásobovacia.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…