1. Oct 2020 11:19

Relácia mestského rozhlasu na 40. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 40. týždni.

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch začal jesenný zber odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a zber triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Prosíme o udržiavanie čistoty na stanovištiach veľkoobjemových kontajnerov. Podrobné informácie nájdete TU.

V týchto dňoch začala štvrtá fáza rekonštrukcie autobusovej stanice. S touto fázou sú spojené viaceré zmeny v priestore autobusovej stanice ako aj dočasné zrušenie autobusových zastávok. Viacero autobusových nástupíšť bolo presunutých na dočasné autobusové zastávky vytvorené na uliciach T. Vansovej a A. Hlinku. Autobusové zastávky niektorých liniek sú dočasne zrušené. Podrobný prehľad nájdete na internetovej stránke mesta alebo v miestnej tlači.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…