19. Sep 2022 11:54

<strong>Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov</strong>

V najbližších dňoch bude podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu zákazky rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov. Realizáciu rekonštrukcie má úspešný uchádzač z verejného obstarávania zrealizovať za 157 424 eur. Potreba rekonštrukcie strešného plášťa na základnej škole na pavilóne A a B vznikla z dôvodu poškodenia strešnej krytiny a nedostatočnej tepelnej izolácie, čo spôsobilo zatekanie do učební základnej školy.

Rekonštrukcia strešného plášťa na pavilóne A a B je navrhnutá v rozsahu dodatočného zateplenia strešného plášťa a následného vyhotovenia novej hydroizolačnej vrstvy. Súčasťou realizácie sú okrem prác súvisiacich s položením nových vrstiev, aj práce súvisiace s demontážou bleskozvodnej sústavy a klampiarskych prvkov. Taktiež dôjde k výmene strešných vpustí a odvetrávacích komínov k osadeniu nových klampiarskych prvkov bleskozvodovej sústavy. 

V okolí okenných otvorov pavilónu F bude potrebné v nadväznosti na rekonštrukciu strechy pavilónov A a B zmeniť skladbu tepelnej izolácie kvôli dodržaniu protipožiarnej bezpečnosti.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…