16. máj 2018 10:42

Rekonštrukcia Meštianskeho domu

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu Meštianskeho domu na Námestí slobody v centre Prievidze. Podpis zmluvy je posledný krok pred začatím stavebných prác. Tie by mali na objekte, ktorý je pozostatkom historickej prievidzskej architektúry, začať už tento mesiac.

„Zmluva na rekonštrukciu je podpísaná. Peniaze na realizáciu investície sú naplánované v mestskom rozpočte. Máme za sebou časovo náročnú prípravu v projektovej časti a teraz už môžu začal stavebné práce,“ priblížila primátorka Prievidza Katarína Macháčková.
Objekt Meštianskeho domu je v zlom technickom stave a značne poškodený vlhkosťou. Pôdorysné a výškové obrysy objektu sa rekonštrukciou meniť nebudú. Hlavné obrysy zostanú zachované. K objektu bude pristavená terasa vrátane rampy a schodísk.

Súčasťou stavebných prác je výmena celej nosnej konštrukcie krovu ako aj sanácia objektu, ktorá bola navrhnutá na základe vlhkostného a sanačného prieskumu. Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu je zameraná aj na revitalizáciu dvorovej časti s dôrazom na jej úžitkovo-rekreačnú funkciu vrátane prístupovej komunikácie. Predmet zákazky zahŕňa aj obnovu architektonických, výtvarných, umelecko-remeselných a remeselných detailov, omietkových vrstiev. Architektonické detaily na fasáde od námestia budú odborne reštaurované.

„Realizácia stavby bude vykonávaná pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pretože objekt je pamiatkovo chránený,“ priblížila primátorka. Počas realizácie stavby bude nutné rešpektovať požiadavky architektonicko-historického a umelecko-historického pamiatkového výskumu a požiadavky pracovníkov Krajského pamiatkového úradu z hľadiska materiálového a farebného riešenia ako aj štruktúry povrchových úprav. Práce na oprave objektu by mali trvať do konca roka a sú vyčíslené na sumu 1 438 800 eur.

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…