27. máj 2024 8:10

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku „Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila“. Termín predkladania ponúk je do 03.06.2024. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH na celý predmet zákazky.

Predmetom  zákazky je lávka nachádzajúca sa na pozemkoch par. č. C KN 1871/13 a E KN 238/1; 2226/2 k.ú. Prievidza, objekt lávky premosťuje tok rieky Handlovka na Nábreží sv. Metoda a Nábr. J. Kalinčiaka.

Účelom navrhovaných stavebných prác je sanácia poškodených náterov oceľovej lávky pre peších a bezpečnostného zábradlia prístupových rámp v rozsahu:

  • úprava drevín a náletovej vegetácie podľa potrieb prístupu k oceľovej konštrukcie (ďalej OK) lávky;
  • prípadná montáž a demontáž lešenia potrebného k realizácii prác
  • príprava povrchu (mechanické očistenie, zdrsnenie a odstránenie uvoľneného starého náterového systému, úprava skriedovaného povrchového materiálu),
  • aplikácia vrstiev obnovy náterového systému lávky,
  • dokladované použité náterové hmoty oceľovej lávky – dvojzložkové epoxidové (systém náterových hmôt HEMPADUR);

Ochranný náterový systém samospráva požaduje v skladbe: základný náter, podkladový náter, vrchný náter, farebný odtieň náteru: RAL 7016 šedá antracit. Predpokladaný rozsah plochy náterov oceľovej konštrukcie lávky je 695 m2.

„Veríme, že sa nám podarí úspešne ukončiť verejné obstarávanie a uskutočniť rekonštrukčné práce na lávke ešte počas letných mesiacov,“ uviedla k termínu realizácie hovorkyňa Zuzana Krajčiová.

Ďalšie aktuality

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…