6. Oct 2023 10:30

Rekonštrukcia lávky pre peších ponad železnicu

Potreba rekonštrukcie lávky pre peších ponad železnicu v Prievidzi vyplynula z prehliadky, ktorá odhalila statické nedostatky oceľovej konštrukcie. Lávka sa nachádza v staničnom priestore železničnej stanice Prievidza v ochrannom pásme železničnej trate Prievidza – Nitrianske Pravno.

„Ak by sme nepristúpili k rekonštrukcii a zosilneniu rámových častí, museli by sme do budúcna obmedziť využívanie lávky pre peších. Pre zvýšenie bezpečnosti a udržanie životnosti lávky sa odporúča, aby bola v blízkej budúcnosti realizovaná celá oprava premostenia. V súčasnej dobe je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši sanáciu poškodenej mostovky lávky, sanáciu oceľovej konštrukcie a obnovu náterového systému. Obsahom tejto skrátenej časti je zosilnenie poškodených časti oceľovej konštrukcie pridaním dodatočných prvkov,“ popisuje situáciu vedúca odboru výstavby Ing. Nikmonová.

Celý proces teraz pokračuje vyhlásením výzvy na predloženie cenovej ponuky, následne výberom zhotoviteľa a nakoniec samotnou realizáciou. Predpokladaný termín ukončenia a odovzdania diela je naplánovaný na december 2023. Predpokladaná hodnota zákazky je 8068 eur bez DPH.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…