20. Aug 2010 8:10

Regionálna verejná finančná zbierka

Slovenský Červený kríž , Územný spolok v Prievidzi vyhlasuje v spolupráci s Obvodným úradom v Prievidzi a Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi REGIONÁLNU VEREJNÚ FINANČNÚ ZBIERKU pre ľudí najviac postihnutých povodňami v okrese Prievidza. Finančné prostriedky môžete zasielať na č.

účtu Slovenského Červeného kríža, Územného spolku v Prievidzi:

VUB: 2788496353/0200
Zbierka potrvá do 31.10.2010

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…