31. Aug 2023 14:28

Rady MsP Prievidza pre rodičov prváčikov pred prvou cestou do školy

Skončili prázdniny a pre žiakov opäť platia bežné školské povinnosti. Medzi ne patrí aj každodenná bezpečná cesta do školy. Pre rodičov prváčikov nezaškodí pripomenúť základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

  • Naučte deti správne a bezpečne prechádzať cez cestu.
  • Učte ich, aby po chodili ceste, len keď pri nej nie je chodník.
  • Naučte dieťa správne a bezpečne chodiť po ceste podľa pravidla „chodci chodia vľavo.“
  • Naučte dieťa správne stáť pred priechodom pre chodcov.
  • Dbajte na to, aby malo dieťa pestrofarebné oblečenie, poprípade doplnené o reflexné nášivky s aktovkou, ktorá obsahuje reflexný materiál.
  • Viackrát s ním vyskúšať najbezpečnejšiu (nemusí byť najkratšia) cestu do školy, aby prechádzalo cez cestu čo najmenej.
  • Dieťa môže ísť do školy samé, až keď je schopné bezpečne absolvovať zvolenú trasu.
  • Pokiaľ dieťa pred školou vystupuje z auta, nikdy nie do cesty, ale k chodníku!

Nezabúdajme na to, že deti sa riadia naším príkladom a kopírujú model správania rodičov, preto by sme im mali ísť dobrým príkladom aj v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky.        

Zveriť dieťa niekomu, kto s ním prelieza zábrany na križovatke alebo prebieha tesne pred prichádzajúcim autom tiež nie je bezpečné riešenie prvákovej cesty do školy. Ak priveziete dieťa pri školu autom, pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, naučte ho z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť.

Pri jeho sprevádzaní do školy ho veďte k samostatnosti a kontrolujte správnosť dodržiavania zásad bezpečného pohybu po chodníku alebo na priechode pre chodcov. Prípadné pochybenie dieťaťu vysvetlite a pamätajte, že krik a stres nie sú dobrým prostriedkom na dosiahnutie cieľa.

Ak je pri priechode pre chodcov policajt, má za úlohu dohliadať na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a jeho pokyny treba rešpektovať.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…