Primátorka Prievidze Katarína Macháčková spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva spúšťajú petíciu za bezodkladné zaradenie budovania cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády SR. Signatári ňou žiadajú o úpravu záväzného harmonogramu budovania cesty tak, aby bolo súvislé vybudovanie piatich úsekov medzi Trenčínom a Prievidzou ukončené v čo najkratšom čase.

Text Petície:
Petícia za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky
Som za bezodkladné zaradenie budovania piatich plánovaných úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji (D1 – Mníchova Lehota, Mníchova Lehota – Ruskovce, Ruskovce – Pravotice, Pravotice – Dolné Vestenice, Dolné Vestenice – Nováky) medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku. Žiadam o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií tak, aby sa vybudovanie cesty a jej definitívne odovzdanie do užívania zrealizovalo v čo najkratšom čase.

Petičný hárok

Petičný podpisový hárok, formát *.doc
ico_doc_46
Petičný podpisový hárok, formát *.pdf ico_pdf_46

Distribúciu podpisových hárkov zabezpečuje 21 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú spolu s primátorkou členmi petičného výboru. Podpísané petičné hárky sa zbierajú na mieste prvého kontaktu vo vestibule Mestského úradu v Prievidzi.

Zatiaľ neurčujeme, dokedy sa budú zbierať podpisy pod petíciu. Závisí to aj od toho ako budú kompetentní reagovať a či bude plánovaný harmonogram výstavby prehodnotený. Určite zbierame podpisy minimálne do začiatku apríla.

Zberné a podpisové miesta

Ak chcete podporiť petíciu, môžete tak urobiť na desiatkách miest po celom okrese. Zberné miesta vyplnených petičných hárkov sú na všetkých obecných úradoch v okrese Prievidza a na mestských úradoch v Bojniciach, Handlovej, Novákoch a Prievidzi. V Prievidzi je možné petíciu podpísať v materských školách, základných školách, na zimnom a futbalovom štadióne, plavárni, v Centre voľného času Spektrum, na Mestskej polícii, v denných centrách v niektorých súkromných prevádzkach a na mnohých ďalších miestach. Petíciu podporuje aj mesto Bánovce nad Bebravou.

Zberné a podpisové miesta, ktoré zatiaľ evidujeme, nájdete na mape nižšie. Ak chcete zriadiť ďalšie zberné miesto petičných hárkov, alebo podpisové miesto, a pridať ho na mapu, informujte nás o tom e-mailom na info@prievidza.sk. Väčšiu mapu zobrazíte kliknutím sem.


Zobraziť Petícia za R2 v TN kraji na väčšej mape

Stavať sa malo od roku 2010

Ešte v apríli 2008 vláda Róberta Fica na svojom výjazdovom zasadnutí v Prievidzi prijala uznesenie, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Termín ukončenia predmetných úsekov bol naplánovaný do 31. decembra 2014.

Realita je úplne iná. Obyvatelia hornej Nitry sa do konca roka 2010 začatia stavebných prác nedočkali. Termíny sa stále posúvali, a tak je v roku 2013 naplánovaný začiatok výstavby pri jedinom z piatich úsekov (Ruskovce – Pravotice). Absentujúca cestná komunikácia stále brzdí rozvoj hornonitrianskeho regiónu, a to najmä v hospodárskej oblasti. Terajšia cesta už nepostačuje aktuálnej frekvencii dopravy, zaznamenaných je na nej veľa smrteľných dopravných nehôd.

Aktuálny stav prípravy stavieb piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji

Plánovaný začiatok výstavby* Plánované ukončenie výstavby* Stav realizácie
D1 – Mníchova Lehota 2016 2019 Územne konanie
Mníchova Lehota – Ruskovce 2015 2018 Stavebné konanie
Ruskovce – Pravotice 2013 2015 Stavebné konanie
Pravotice – Dolné Vestenice 2017 2020 Územne konanie
Dolné Vestenice – Nováky 2018 2022 Územne konanie

* Zdroj informácií: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – www.ndsas.sk

Bez cesty investori nemajú záujem

Krátko po nástupe do funkcie sa súčasné vedenie mesta Prievidza aktívne zaujímalo o budovanie R2, pretože cestnú komunikáciu považuje za kľúčovú pre ďalší rozvoj metropoly hornej Nitry i celého regiónu. „Bez adekvátnej dopravnej dostupnosti nemajú investori záujem o priemyselný park, do ktorého mesto investovalo značné prostriedky. Pritom skoré vybudovanie R2 bolo prísľubom už v raných fázach úvah o jeho vybudovaní. Komplikovaná dopravná dostupnosť má negatívny vplyv na zamestnanosť v celom regióne,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. Na pozvanie primátorky Prievidzu v novembri 2011 navštívil Ján Figeľ, vtedajší prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Výstupom z rokovania bol ministrov prísľub, že rýchlostná cesta R2 má pre vládu SR naďalej prioritu.

Čakáme takmer päť rokov

V roku 2012 však došlo k zmene vlády, takže bolo nutné opäť kompetentným pripomenúť stále platné uznesenie Vlády SR. „Hneď po zmene vlády som listom pozvala nového ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do Prievidze, aby sme opäť rokovali o nutnosti výstavby úsekov R2 medzi Trenčínom a Prievidzou. Odpovedal mi štátny tajomník ministerstva, ktorý listom prisľúbil, že do Prievidze príde, len čo mu to dovolia pracovné povinnosti. Od mája minulého roka, žiaľ, jeho sekretariát termín nenavrhol. Na naplnenie uznesenia Vlády SR čakáme pridlho. Takmer päť rokov. Preto sme sa s poslancami mestského zastupiteľstva rozhodli na našu súrnu potrebu upozorniť petíciou, ktorú sme avizovali už v roku 2011,“ vysvetľuje Macháčková dôvody spustenia petičnej akcie.

Šanca na získanie eurofondov

I napriek tomu, že vláda Róberta Fica v apríli 2008 uznesením jasne deklarovala záujem o začatie stavebných prác na piatich úsekoch R2 v Trenčianskom kraji, medzi akciami financovanými z eurofondov, z Operačného programu Doprava 2007 – 2013, ani jeden z týchto úsekov nefiguroval. Na ceste R2 sa zo Štrukturálneho fondu financovali len dva úseky v Banskobystrickom kraji. Petičný výbor preto vidí príležitosť aj v tom, že sa teraz rozhoduje o využití eurofondov na ďalšie programovacie obdobie. Zdôraznenie významu cesty pre hornonitriansky región môže napomôcť zaradeniu budovania spomínaných piatich úsekov do nového operačného programu.