21. Apr 2010 9:38

Projekt „Pomôžte vybrať meno pre nové obchodné centrum v Prievidzi“

Pri príležitosti začiatku výstavby nového obchodného centra, ktoré sa začína budovať na Nábrežnej ulici v Prievidzi, spoločnosťou Alfa Group vyhlásila verejnú anketu na jeho pomenovanie. O pomenovaní obchodného centra rozhodol najvyšší počet hlasov. Investor sa ešte pred dostavaním rozhodol osloviť širokú verejnosť, aby zistil, k akému pomenovaniu sa prikláňajú obyvatelia Prievidze a širšieho okolia. „Nové obchodné centrum bude čoskoro integrálnou súčasťou mesta, preto nám záleží na tom, aby niesol také pomenovanie, ktoré bude podľa možností, pre obyvateľov mesta, čo najatraktívnejšie a najzaujímavejšie.

Meno centra by malo reprezentovať názory a pocity ľudí, ktorí do neho budú chodiť“ povedal pri tejto príležitosti hovorca firmy Alfa Group, Klaus Hammer, MBA.
Názvy sa vyberali z ankety, ktorá prebiehala na webstránke mesta (www.prievidza.sk), prieskumom v uliciach ale aj anketou medzi žiakmi základnej školy v Prievidzi.
„Nové obchodné centrum v Prievidzi ponesie názov KORZO. Sme nadšení záujmom a proaktivitou Prievidžanov a veríme, že tento pilotný projekt je začiatkom úspešnej spolupráce so samosprávou mesta a obyvateľmi samotnými.“ povedal hovorca firmy Alfa Group , Klaus Hammer, MBA.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…