5. Jun 2018 12:31

Prijímatelia sociálnej služby CSS Domino si opäť vyskúšajú hipoterapiu

Mesto Prievidza prostredníctvom dotácie podporilo Centrum sociálnych služieb Domino. Centrum použije finančné prostriedky na hipoterapiu pre klientov.

Tento rok sa bude v CSS Domino opäť realizovať projekt Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života. Projekt sa bude realizovať vďaka finančnej dotácii z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 1000 eur.


Prostredníctvom hipoterapie sa v zariadení snažia pozitívne ovplyvniť následky mentálneho a fyzického postihnutia prijímateľov sociálnej služby. „Keď sa v minulosti realizoval podobný projekt, prijímateľom sociálnej služby veľmi pomohol. Sme vďační za takúto možnosť realizácie našich prijímateľov sociálnej služby. Ich pocit spokojnosti, sebarealizáciu, uspokojenie, naplnenie a nadšenie z dobre vykonanej práce vyjadrovali aj ich šťastné tváre, na ktorých panoval úsmev,“ priblížila riaditeľka zariadenia, PaedDr. Iveta Lauková.


Prijímatelia sociálnej služby sa pri realizácii podobného projektu v minulosti naučili primerane sa správať v prítomnosti zvierat. Prítomnosť zvierat mala kladný vplyv na ich emočné prežívanie, boli pokojnejší, prejavili radosť z prežívaného zážitku. „Nové prostredie, náplň práce v podobe starostlivosti o koníkov, jazda na týchto ušľachtilých zvieratách dopomohli k rozvoju kognitívnych schopností, čo nám potvrdila aj spätná väzba v zariadení pri rozhovoroch, modelovaní a kreslení,“ dodala riaditeľka centra.


Centrum sociálnych služieb Domino je určené pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo sú nevidiace, a inak odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.