5. Jun 2018 12:31

Prijímatelia sociálnej služby CSS Domino si opäť vyskúšajú hipoterapiu

Mesto Prievidza prostredníctvom dotácie podporilo Centrum sociálnych služieb Domino. Centrum použije finančné prostriedky na hipoterapiu pre klientov.

Tento rok sa bude v CSS Domino opäť realizovať projekt Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života. Projekt sa bude realizovať vďaka finančnej dotácii z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 1000 eur.


Prostredníctvom hipoterapie sa v zariadení snažia pozitívne ovplyvniť následky mentálneho a fyzického postihnutia prijímateľov sociálnej služby. „Keď sa v minulosti realizoval podobný projekt, prijímateľom sociálnej služby veľmi pomohol. Sme vďační za takúto možnosť realizácie našich prijímateľov sociálnej služby. Ich pocit spokojnosti, sebarealizáciu, uspokojenie, naplnenie a nadšenie z dobre vykonanej práce vyjadrovali aj ich šťastné tváre, na ktorých panoval úsmev,“ priblížila riaditeľka zariadenia, PaedDr. Iveta Lauková.


Prijímatelia sociálnej služby sa pri realizácii podobného projektu v minulosti naučili primerane sa správať v prítomnosti zvierat. Prítomnosť zvierat mala kladný vplyv na ich emočné prežívanie, boli pokojnejší, prejavili radosť z prežívaného zážitku. „Nové prostredie, náplň práce v podobe starostlivosti o koníkov, jazda na týchto ušľachtilých zvieratách dopomohli k rozvoju kognitívnych schopností, čo nám potvrdila aj spätná väzba v zariadení pri rozhovoroch, modelovaní a kreslení,“ dodala riaditeľka centra.


Centrum sociálnych služieb Domino je určené pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo sú nevidiace, a inak odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…