29. Sep 2010 16:07

Prijatie medzinárodnej delegácie žiakov

V obradnej sieni Mestského domu 29. septembra 2010 viceprimátor Prievidze Milan Dérer prijal delegáciu žiakov piatich rozličných národností. Išlo o školy zapojené do medzinárodného programu Comenius – SPOLOČNE PROTI NÁSILIU. Slovensko reprezentovala ZŠ Dobšinského. Medzinárodné stretnutie žiakov z krajín Česká republika, Grécko, Litva, Poľsko a Slovensko slávnostne privítal viceprimátor Milan Dérer a vedúci odboru školstva Milan Rybanský. Projekt Spoločne proti násiliu sa zameriava na udržiavanie priaznivého ducha nenásilia v školských laviciach, ale ako povedali prítomní, nie je to len o boji proti násiliu, ale zároveň má tento projekt aj spoločenský a interkultúrny rozmer, kedy si školy a žiaci môžu navzájom vymeniť svoje skúsenosti, zážitky a spoznať iný, rozmanitý svet, ktorý je bez násilia krajší. Po prijatí a krátkom oboznámení prítomných s históriou mesta aj školstva na našom území, každá z krajín odovzdala mestu aj malý spomienkový dar a túto udalosť spečatili podpisom do Pamätnej knihy mesta. Pre zahraničných študentov je v Prievidzi pripravený aj zaujímavý kultúrny a spoločenský program.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…