29. Sep 2010 16:07

Prijatie medzinárodnej delegácie žiakov

V obradnej sieni Mestského domu 29. septembra 2010 viceprimátor Prievidze Milan Dérer prijal delegáciu žiakov piatich rozličných národností. Išlo o školy zapojené do medzinárodného programu Comenius – SPOLOČNE PROTI NÁSILIU. Slovensko reprezentovala ZŠ Dobšinského. Medzinárodné stretnutie žiakov z krajín Česká republika, Grécko, Litva, Poľsko a Slovensko slávnostne privítal viceprimátor Milan Dérer a vedúci odboru školstva Milan Rybanský. Projekt Spoločne proti násiliu sa zameriava na udržiavanie priaznivého ducha nenásilia v školských laviciach, ale ako povedali prítomní, nie je to len o boji proti násiliu, ale zároveň má tento projekt aj spoločenský a interkultúrny rozmer, kedy si školy a žiaci môžu navzájom vymeniť svoje skúsenosti, zážitky a spoznať iný, rozmanitý svet, ktorý je bez násilia krajší. Po prijatí a krátkom oboznámení prítomných s históriou mesta aj školstva na našom území, každá z krajín odovzdala mestu aj malý spomienkový dar a túto udalosť spečatili podpisom do Pamätnej knihy mesta. Pre zahraničných študentov je v Prievidzi pripravený aj zaujímavý kultúrny a spoločenský program.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…