29. Sep 2010 16:07

Prijatie medzinárodnej delegácie žiakov

V obradnej sieni Mestského domu 29. septembra 2010 viceprimátor Prievidze Milan Dérer prijal delegáciu žiakov piatich rozličných národností. Išlo o školy zapojené do medzinárodného programu Comenius – SPOLOČNE PROTI NÁSILIU. Slovensko reprezentovala ZŠ Dobšinského. Medzinárodné stretnutie žiakov z krajín Česká republika, Grécko, Litva, Poľsko a Slovensko slávnostne privítal viceprimátor Milan Dérer a vedúci odboru školstva Milan Rybanský. Projekt Spoločne proti násiliu sa zameriava na udržiavanie priaznivého ducha nenásilia v školských laviciach, ale ako povedali prítomní, nie je to len o boji proti násiliu, ale zároveň má tento projekt aj spoločenský a interkultúrny rozmer, kedy si školy a žiaci môžu navzájom vymeniť svoje skúsenosti, zážitky a spoznať iný, rozmanitý svet, ktorý je bez násilia krajší. Po prijatí a krátkom oboznámení prítomných s históriou mesta aj školstva na našom území, každá z krajín odovzdala mestu aj malý spomienkový dar a túto udalosť spečatili podpisom do Pamätnej knihy mesta. Pre zahraničných študentov je v Prievidzi pripravený aj zaujímavý kultúrny a spoločenský program.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.