22. Apr 2010 10:42

Prievidzský EKOROK s NESTLÉ bol opäť úspešný

Na Deň Zeme, vo štvrtok 22. apríla 2010 sa na Námestí slobody v Prievidzi sa za účasti zástupcov mesta a spoločnosti NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o. uskutočnilo záverečné vyhodnotenie VII. ročníka projektu Ekorok s Nestlé 2009/2010. Žiaci z ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si pripravili prezentáciu aktivít, do ktorých sa počas trvania projektu od novembra 2009 do apríla 2010 zapájali, alebo ich sami iniciovali.

V programe vystúpili víťazi školských kôl jednotlivých súťaží. Na záverečnej prezentácii vyhodnotenia projektu sa zúčastnili delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl, ako aj široká verejnosť.
V rámci projektu žiaci vyzbierali spolu 137 134 kg papiera a 6304 kg PET fliaš. Jednou z aktivít projektu bolo „Koľko stromov zachránime?“ kde žiaci vopred vedeli, že jeden strom nahradí 125 kg papiera. Zachránili teda 1907 stromov. Pri ďalšej aktivite – zbere PET fliaš -poznali údaj, že z 350 kg PET fliaš je možné vyrobiť jednu lavičku a tak množstvom vyzbieraných PET fliaš zozbierali materiál na 18 lavičiek. Spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO poskytla na realizáciu projektu 3680 eur a zapojilo sa doň 3569 detí. Najúspešnejšou zúčastnenou prievidzskou školou v zbere papiera bola Základná škola Energetikov, kde žiaci vyzbierali 67,27 kg na jedného žiaka a najúspešnejšou zúčastnenou školou v zbere PET fliaš bola Základná škola Mariánska, kde vyzbierali 3,96 kg na žiaka. Najúspešnejšie školy získali spolu s najvyššou finančnou odmenou aj cenu primátora mesta v podobe certifikátu EkoŠkola mesta Prievidza.
Ako informovala organizátorka podujatia Božena Gatialová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi, program Chceme žiť zdravo bol voľným pokračovaním aktivít mesta Prievidza a spoločnosti NESTLÉ, zameraných na prehĺbenie záujmu detí a širokej verejnosti o problematiku životného prostredia a zdravého životného štýlu. „Cieľom projektu bola možnosť realizovať sa a vyjadriť svoje názory na problémy ekologického charakteru formou zaujímavých aktivít. V rámci projektu sa okrem tradičných zberových aktivít (papier a PET fľaše) realizovali aj moderné aktivity ako Eko-web, v rámci ktorej školy na vlastných webových stránkach zaznamenávali a zverejňovali priebeh všetkých aktivít uskutočnených v rámci projektu, či Eko-erb mesta Prievidza, ktorý vyrábali deti z vrchnákov PET fliaš. Mimoriadne obľúbenou aktivitou je každý rok Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Z ďalších aktivít projektu môžem spomenúť aktivity zamerané na kultúru životného prostredia – Príroda je kamarát a Ekorok našimi očami: Obezita – problém mladej generácie?“, povedala B. Gatialová.
NESTLÉ SLOVENSKO ako medzinárodná potravinárska spoločnosť sa vo všetkých krajinách svojho pôsobenia správa ako spoločensky zodpovedná firma, ktorá zdieľa vytvárané hodnoty spoločne s komunitou. Spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO ako významný producent potravinárskych výrobkov s exportom do 24 krajín sveta si uvedomuje svoju úlohu pri záťaži na životné prostredie a preto sa už pred niekoľkými rokmi dohodla na spoločnom partnerstve s mestom Prievidza, z ktorého vyplýva finančná podpora aktivít žiakov základných škôl v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. „Spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO bude podporovať ekologické projekty škôl aj naďalej. Dlhodobá spolupráca na zlepšovaní životného prostredia v meste, kde máme výrobný závod, preukázala svoje opodstatnenie. Deti sú budúcnosťou našej krajiny a sme radi, že môžeme podporovať práve takéto chvályhodné aktivity, na výsledky ktorých sme všetci hrdí. Životné prostredie si zasluhuje dlhodobú pozornosť od najútlejšieho veku a nás teší, že môžeme byť pri tom,“ povedal konateľ spoločnosti NESTLÉ SLOVENSKO Jaroslav Kollár.
Primátor Prievidze Ján Bodnár ocenil prínos celej akcie slovami: „Považujeme za veľmi dôležité nepoľaviť vo výchove mladej generácie k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Tradícia zaväzuje a preto mesto Prievidza bude spolu s medzinárodnou potravinárskou firmou NESTLÉ SLOVENSKO podporovať takéto environmentálne aktivity aj v budúcnosti. V našom meste vnímame spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO ako príklad eticky podnikajúcej spoločnosti, s ktorou sa dobre spolupracuje na zlepšovaní životného prostredia. Spoločné pozitívne skúsenosti zo vzájomnej spolupráce na projekte nás zaväzujú k pokračovaniu ďalších aktivít v prospech mladej generácie i všetkých obyvateľov nášho mesta.“

Text: CVČ, foto: I.V.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…