6. Dec 2021 11:29

Prievidzské mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2022

Jeden z najdôležitejších dokumentov roka je schválený. Rozpočet mesta Prievidza na rok 2022 počíta s dôležitými investíciami, vďaka čomu sa opäť bude zvyšovať objem majetku mesta. Po schválení pripomienky rekonštrukcie palubovky sa príjmy aj výdavky rozpočtu navýšia o 350 tis. na sumu 48 329 605 eur.

Zadlženosť klesne
Napriek tomu, že rok 2022 je volebný, kedy je predpoklad, že mestá vo zvýšenej miere investujú, rozpočet Prievidze na tento rok je vyvážený medzi investovaním a mierou úverovej zadlženosti. Rozpočet je zostavený tak, že sa ráta s nominálnym poklesom zadlženosti k 31.12.2022 o takmer 100 tisíc eur oproti koncu roka 2021. Prirodzene klesne k tomuto obdobiu aj percentuálna zadlženosť.

„Investovanie a s tým spojený rast majetku mesta a zároveň znižovanie úverovej zadlženosti majetku mesta je znakom rozumného hospodárenia a zdravých financií mesta Prievidza,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka Prievidze. „Mohli sme sa vydať aj cestou investovania v súlade s priemerom miest na Slovensku a dosiahli by sme možno nejaké dobré miesta v rebríčkoch, ale som presvedčená, že je lepšie pre obyvateľov robiť a rozumne investovať, ako robiť menej a viac šetriť. Ak by sme menej investovali, investičný dlh mesta by sa zvyšoval, čo by nemalo byť cieľom mesta,“ dodáva.

Rozpočet na rok 2022 prinesie dôležité investície
Rozpočet počíta s vyčlenením financií na vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o nenávratné finančné prostriedky a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Mesto Prievidza chce aj v ďalšom období získavať ďalšie prostriedky z eurofondov.
Rozpočet pre rok 2022 počíta s viacerými dôležitými investíciami.

V programe komunikácie, je na ďalšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov naplánovaná suma viac ako 200 tisíc eur, pričom sa počíta s realizáciou parkoviska a rekonštrukcie chodníkov na Ul. V. Benedikta vo výške takmer 150 tisíc eur. V pláne na budúci rok je aj vybudovanie ostrovčekov na Včelárskej ulici a Za depom. Tým sa výrazne sprehľadní dopravná situácia na týchto frekventovaných miestach. Suma 25 tisíc je vyčlenená na parkovacie plochy na Svätoplukovej ulici. V Programe prostredie pre život je rozpočtovaná revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v sume viac ako 540 tisíc eur a revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi vo výške 200 tisíc eur. Tieto investície plánuje samospráva financovať z nenávratných finančných prostriedkov. Školstvo už tradične patrí medzi oblasti s najvyššou mierou rozpočtových výdavkov.

Pričom bežné výdavky sú rozpočtované vo výške viac ako 16 miliónov eur, a kapitálové výdavky viac ako 768 tisíc eur. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, či športovú halu, sú na rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 489 625 €. Kluby po zmene VZN o dotáciách nebudú platiť spolufinancovanie prenájmu.

Okrem toho sa ráta aj s prevádzkou krytej plavárne v sume 226 000 €. Na podporu mládežníckeho športu je na dotácie schválený balík 60 tisíc eur, ktorý bude prerozdelený mládežníckym klubom. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 808 771 €.
V programe kultúra sa počíta s financiami na obľúbené podujatia ako Banícky jarmok  či Prievidzský rínok. Samozrejme čerpanie bude závislé od aktuálnej pandemickej situácie. Mesto Prievidza tiež ráta s príspevkom pre Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 734 391 €, na podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru, prevádzkovanie a podporu kultúrnych domov v mestských častiach a prevádzkovanie a podporu mestských knižníc. V rozpočte sa ráta aj s kapitálovým transferom vo výške 40 000 € na vytvorenie centrálnej knižnice v priestoroch Kina Baník. V sociálnej oblasti bude medzi hlavné kapitálové výdavky patriť debarierizácia objektov Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa vo výške 400 tisíc eur. Práce by sa mali začať realizovať v prvej polovici roka.

Prievidza medzi najlepšími v intenzite investovania
V závere októbra občianske združenie INEKO zverejnilo hodnotenie finančného zdravia samospráv za rok 2020. Prievidza v hodnotení získala známku 4,6 z max. 6. čo je klasifikované ako dobré finančné zdravie. „Napriek uvedenému hodnoteniu, niektorí opoziční mestskí poslanci hospodárenie mesta kritizujú za zvyšovanie úverovej zadlženosti. Úverová zadlženosť je jedným z ukazovateľov v spomínanom hodnotení. Je však potrebné zadlženosť vidieť v kontexte ekonomiky a hospodárenia ako celku. Nie je možné všímať si len jeden ukazovateľ,“ vysvetľuje primátorka Macháčková.

Zvýšenie dlhu mesta, súvisí s jeho vysokou intenzitou investovania. Napríklad v roku 2019 bola miera investovania Prievidze 18,6 %, pričom priemer miest SR bol len 6,9 %. Prievidza bola v tomto roku na výbornom 12. mieste spomedzi všetkých miest Slovenska. „Práve v tomto roku sa masívne investovalo do opráv škôl, ciest, či úprav verejnej zelene,“ pokračuje primátorka. „Vôbec teda neplatí, že sa robia investície iba rok pred voľbami. S odstupom času vidíme, že bolo správne rozhodnutie využiť príležitosti na finančnom trhu. Pri návratných zdrojoch financovania sme získali výhodné podmienky úverov, čo je tiež jasným odkazom pre tých, čo hovoria o katastrofálnom hospodárení mesta. Banky sú známe svojou precíznosťou pri zisťovaní finančných rizík svojich klientov,“ pripomína.
Okrem nízkej úrokovej sadzby mesto Prievidza pozitívne hodnotí aj fixáciu úrokov počas celej doby splácania. Podľa samosprávy sú vďaka tomu výdavky ľahko predvídateľné a hlavne stabilné, čo má do budúcna priniesť svoje ovocie, keďže sa úroky zvyšujú. „V roku 2019 bola cena práce, cena energií, cena stavebných materiálov nižšia než je tomu teraz. V aktuálnom období máme značnú časť investícií zrealizovanú, pričom zaznamenávame rast cien energií, zaznamenávame rast cien stavebných materiálov, a samozrejme cena práce je omnoho vyššia než tomu bolo v roku 2019. Ak by sme investovali dnes, urobili by sme za rovnakú sumu iba menšiu časť investícií,“ uzatvára Katarína Macháčková.

Majetok mesta narástol
V dôsledku správne načasovaných zvýšených investícií do majetku mesta, rapídne narástol majetok mesta. Investície mesta priniesli päťnásobne zhodnotenie majetku mesta z investovaných peňazí. Napríklad v roku 2010 bol dlh na obyvateľa 168 eur ale čistý majetok na obyvateľa len 1 457 eur. V roku 2020 bol dlh na obyvateľa 259 eur a čistý majetok sa výrazne zvýšil na sumu 1 943 eur. Za desať rokov sa zvýšil dlh na obyvateľa len o 91 eur, a na druhej strane za to obyvatelia získali vyšší čistý majetok až o 486 eur. To značí, že každé investované euro prinieslo ľuďom navyše 5 eur čistého majetku.

Majetok mesta narástol

V dôsledku správne načasovaných zvýšených investícií do majetku mesta, rapídne narástol majetok mesta. Investície mesta priniesli päťnásobne zhodnotenie majetku mesta z investovaných peňazí. Napríklad v roku 2010 bol dlh na obyvateľa 168 eur ale čistý majetok na obyvateľa len 1 457 eur. V roku 2020 bol dlh na obyvateľa 259 eur a čistý majetok sa výrazne zvýšil na sumu 1 943 eur. Za desať rokov sa zvýšil dlh na obyvateľa len o 91 eur, a na druhej strane za to obyvatelia získali vyšší čistý majetok až o 486 eur. To značí, že každé investované euro prinieslo ľuďom navyše 5 eur čistého majetku.

Ďalšie aktuality

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…