29. Dec 2015 8:12

Prievidžania si pripomenuli Watsona pamätnou tabuľou

V stredu 23. decembra 2015 bola za účasti zástupcov mesta, členov miestneho odboru Matice slovenskej a Klubu priateľov histórie Prievidze na budove č. 1 na Ulici M. Mišíka odhalená pamätná tabuľa venovaná britskému politikovi, historikovi a publicistovi Robertovi Williamovi Seton – Watsonovi.

R. Watson (1879 – 1951) sa zaoberal dejinami slovanských národov a bol veľkým zástancom práv Slovákov v období maďarizácie. Pracoval aj ako expert ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva pre strednú Európu a Balkán.

V období prvej svetovej vojny zastával myšlienku zriadenia československého štátu. Pôvodne ako obdivovateľ jeho histórie navštívil Uhorsko, ale skutočnosť, že Maďari prejavili prehnane negatívne postoje voči Nemcom v Rakúsku, ako aj skutočnosť, že ho v Budapešti oklamali tvrdením, že Slováci vôbec neexistujú, ho motivovala k tomu, aby sa začal dôkladne venovať národnostnej otázke v Uhorsku. Stal sa najuznávanejším anglicky hovoriacim odborníkom na národnostné pomery v Uhorsku (je priamo citovaný aj v Encyklopédii Britannica z roku 1911). Svojimi prácami, najmä „Racial Problems in Hungary“ a neskôr aj podporou profesora T. G. Masaryka v rámci česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny výrazne napomohol vzniku Československej republiky. V máji roku 1928 mu senát Univerzity Komenského udelil pamätnú medailu a diplom.
V máji 1919 sa zúčastnil pohrebu M. R. Štefánika. Absolvoval cestu po Slovensku, v rámci ktorej navštívil aj Prievidzu. Počas pobytu v našom meste býval v dome pána Breštenského, na ktorom je pamätná tabuľa umiestnená. Jej osadenie bolo iniciované Klubom priateľov histórie Prievidze a finančne sa na zhotovení pamätnej tabule podieľalo mesto Prievidza a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…