7. Jul 2011 8:38

Prievidza v snahe o záchranu nemocnice nepoľaví

Na základe iniciatívy Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a primátorky mesta Kataríny Macháčkovej spolu s aktivitami Združenia miest a obcí hornej Nitry sa podarilo dosiahnuť predĺženie fungovania očného oddelenia, oddelenia klinickej onkológie a oddelenia dlhodobo chorých v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do 11.

júla. V ďalších rokovaniach sa vedenie mesta rovnako zasadí za zachovanie kľúčových oddelení.

Primátorka  mesta Prievidza má však radosť aj z toho, že sa vďaka jej podpore a zainteresovanosti nielen ako štatutárky mesta, ale aj ako krajskej poslankyne, podarilo eliminovať snahy o odvolanie MUDr. L. Gerlicha z postu riaditeľa NsP. Podporné uznesenie MsZ v Prievidzi, ktoré primátorka iniciovala spolu s petíciou obyvateľov, teda mali svoju váhu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., plánovala od prvého júla v  Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach nezazmluvniť očné oddelenie, oddelenie klinickej onkológie a oddelenie dlhodobo chorých. K tomu sa pridali informácie o zatváraní oddelení v nemocniciach Handlová, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Vzhľadom k situácii vznikla petícia za zachovanie lôžok. Katarína Macháčková ako podpredsedníčka Združenia miest a obcí hornej Nitry spoluorganizovala petíciu, v ktorej sa podarilo za šesť dní nazbierať viac ako 25 000 podpisov, ktorých váhu nemôže spochybniť ani samotný minister zdravotníctva Jozef Uhliarik.

Tejto aktivite predchádzali aj kroky mestského zastupiteľstva, ktoré na rokovaní 28. júna 2011 prijalo uznesenie 200/11,  schvaľujúce zaslanie žiadosti predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., a Ministerstvu zdravotníctva SR o možnosti minimálne zachovania oddelenia dlhodobo chorých a oddelenia klinickej onkológie. Katarína Macháčková, ktorá je aj krajskou poslankyňou, vyjadrila osobnú podporu zachovaniu nemocnice a na rokovaní Trenčianskeho samosprávneho kraja v stredu 29. júna zástupcovia mesta Prievidza predniesli schválené uznesenie. Výzvu podporilo aj protestné zhromaždenie  4. júla pred Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého sa zúčastnili obyvatelia okresu Prievidza v štyroch autobusoch.

„Za budúcnosť nemocnice sme pripravení bojovať. Hoci príde k škrtom na celom Slovensku, s maximálnym nasadením, či už ako primátorka okresného mesta, alebo poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja, budem zastávať zachovanie minimálne oddelenia klinickej onkológie a oddelenia dlhodobo chorých, kľúčových pre tento región “ uviedla Katarína Macháčková.

Na 11. júla je plánované oficiálne rokovanie medzi Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., kde sa rozhodne o jej ďalšom osude. Obyvatelia, ako aj vedenie mesta Prievidza verí, že vynaložená snaha nebola márna a dôjde k prijateľnému konsenzu.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…