15. Dec 2015 7:23

Prievidza uspela v súťaži Mjartanovo Sebedražie

Mesto Prievidza sa zapojilo do celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume Mjartanovo Sebedražie. Do 4. ročníka súťaže v etnologickom výskume Mjartanovo Sebedražie sa zapojilo 22 súťažiacich z celého Slovenska so svojimi príspevkami a 2 návrhy boli poskytnuté na ocenenie.

Súťažou sa vzdáva hold významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi – rodákovi zo Sebedražia, podľa ktorého súťaž nesie svoj názov a ktorou cieľom je popularizovať etnológiu zaznamenávaním hmotných a nehmotných javov, typických pre danú lokalitu, či prostredie medzi širokou verejnosťou a prispievať k rozvíjaniu jeho odkazu.

„Do súťaže sme sa prihlásili s publikáciou Monografia Prievidza I., ktorá mapuje históriu mesta od prvopočiatkov v rôznych oblastiach od politicko-spoločenského vývoja cez stavebný a hospodársky rozvoj a rozvoj infraštruktúry až po vývoj vzdelávania, športu, kultúry a osvety,“ ozrejmila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Mesto v tejto súťaži uspelo a s uvedenou publikáciou získalo hlavné ocenenie – Cenu Jána Mjartana, ktorú primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej odovzdali v stredu 9. decembra 2015 na pôde Kultúrneho domu v obci Sebedražie, ktorá je rodiskom Jána Mjartana. Cenu predávala predsedníčka poroty Mgr. Silvia Letavajová z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.

Prvá publikácia Monografia mesta získala aj v minulom roku ocenenie v celoslovenskej súťaži Slovenská kronika 2014.

Momentálne je pripravovaný do vydania druhý diel Monografie, ktorá bude nadväzovať na predchádzajúcu publikáciu a bude popisovať históriu mesta od roku 1945, teda povojnového obdobia, až po súčasnosť.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…