13. Jul 2010 15:36

Prievidza sa zapojí do projektu Transparentné mesto

Z iniciatívy zástupcu primátora mesta Prievidza Ing. Milana Dérera sa poslanci mestského zastupiteľstva na svojom júnovom rokovaní venovali aj procesu zavedenia nových trendov v meste Prievidza v podobe zapojenia sa do projektu Transparentné mesto. Projekt, ktorý v nedávnej minulosti realizovalo už niekoľko slovenských miest, prišli poslancom predstaviť a podrobnejšie informácie predložili zástupcovia neziskovej mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko Gabriel Šipoš a Emília Sičáková-Beblavá.

Iniciátor projektu Ing. Milan Dérer k téme povedal: „V médiách sa často stretávame so správami o korupcii a netransparentnom narábaní s verejnými prostriedkami a keďže tieto správy neobchádzajú ani naše mesto, rozmýšľal som o projekte, ktorý by takéto podozrenia v našom meste eliminoval, alebo úplne vylúčil. Po dohode so zástupcami Transparency International Slovensko som mestskému zastupiteľstvu predložil návrh aplikovať komplexný balík protikorupčných opatrení, ktoré v maximálnej miere spriehľadnia dianie v samospráve nášho mesta, a tak minimalizujú priestor pre možnú korupciu na všetkých jej úrovniach. Jednoducho projekt, ktorý korupcii v meste Prievidza nedá šancu. Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením tento môj návrh jednomyseľne schválilo.“
Podľa slov Ing. Dérera sa transparentnosť nebude týkať len kontrolovania toho, čo sa už udialo. Projekt dáva možnosť kontrolovať kroky samosprávy ešte pred tým, ako sa niečo odsúhlasí. Občan mesta sa tak bude môcť skutočne spolupodieľať na správe vecí verejných. Vďaka projektu bude narábanie s verejnými zdrojmi nielen kontrolovať, ale ho aj pripomienkovať a tak ovplyvňovať rozhodnutia samosprávy.
Projekt by sa mal realizovať v troch fázach: po analýze kľúčových aktivít mesta bude nasledovať príprava protikorupčných opatrení pre jednotlivé aktivity a napokon zavedenie protikorupčných opatrení do praxe. Samotná realizácia projektu by mala byť spustená už v jeseni tohto roka auditom a prípravou protikorupčných opatrení a ich zavedenie do praxe príde na rad na začiatku budúceho kalendárneho roka.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…