17. Feb 2012 9:51

Prievidza mimoriadnu situáciu nevyhlásila. Krízový štáb navrhol opatrenia

Krízový štáb posúdil aktuálnu situáciu v meste Prievidza a uzniesol sa na tom, že v súčasnosti nie je nutné vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Odstraňovanie následkov snehovej kalamity preto bude i napriek kritickému stavu zatiaľ prebiehať v bežnom režime.

Priority údržby komunikácií vyplývajú zo zimného operačného plánu. Dôležité je v prvom rade zachovať prejazdnosť komunikácií nevyhnutných na zabezpečenie základného chodu mesta a zabezpečiť pravidelnú premávku mestskej hromadnej dopravy. Podľa predpovedí počasia sa v najbližšom období počas dní očakáva silný odmäk a následne v noci mráz, hrozí vznik poľadovice.

Krízový štáb preto rozhodol, že najmä v okolí vybraných zastávok mestskej hromadnej dopravy a na miestach, kde má MHD problém s prejazdom, bude situácia intenzívne monitorovaná a v prípade opodstatnenosti sneh odvážaný. Spoločnosť Tezas operatívne pripraví návrh konkrétnych lokalít, v ktorých navrhuje odvoz snehu. Tezas v súčinnosti s mestom Prievidza preveria aj cenové podmienky externých spoločností, ktoré takéto služby vedia zabezpečiť.

Pripomíname verejnosti, že Zelená linka Tezasu, na ktorú je možné nahlasovať problémy týkajúce sa zjazdnosti komunikácií, je 046 / 542 38 73. Spoločnosť sa zaoberá všetkými prijatými podnetmi, pričom ich vybavovanie zabezpečuje podľa aktuálnych možností, situácie a v zmysle zimného operačného plánu, ktorý určuje priority zabezpečovania zimnej údržby komunikácií.

Problémom pri údržbe sú zaparkované vozidlá

Častým problémom pri zabezpečovanie zimnej údržby komunikácií je nedostatočná súčinnosť obyvateľov. Najmä v zástavbách rodinných domov a na sídliskách sú na okrajoch ciest zaparkované motorové osobné vozidlá, ktoré znemožňujú bezpečný prejazd techniky. Mesto Prievidza preto opäť vyzýva obyvateľov k čo najväčšej súčinnosti pri zabezpečovaní prejazdu mechanizmov.

V najkritickejších lokalitách budú v priebehu víkendu obyvatelia vyzývaní, aby v konkrétnom čase zabezpečili bezproblémový prejazd mechanizmov. Konkrétny harmonogram bude po vypracovaní zverejnený prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky mesta a ostatných dostupných komunikačných kanálov.

Ako môžu pomôcť obyvatelia

Mesto aj naďalej vyzýva obyvateľov, aby boli nápomocní pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity, a to najmä odpratávaním snehu z chodníkov a verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti ich obydlí.

Takisto je dôležité odstránením kôp snehu zabezpečiť prístup k nádobám na komunálny odpad a odpratávať sneh z parkovísk. Potrebné je odprataný sneh podľa možností umiestňovať čo najďalej od okrajov ciest a chodníkov – na trávnaté plochy a ihriská tak, aby vzniknuté záveje opäť nekomplikovali prejazdnosť.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…