15. Dec 2020 7:27

Prievidza medzi najlepšími v hodnotení zadávania verejných zákaziek

Prievidza sa umiestnila na 2. mieste v hodnotení zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní v kategórií menšie slovenské mestá. Slovenské samosprávy boli hodnotené odbornou verejnosťou podľa percentuálnej úrovne Zindex, ktorý predstavuje hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek. Cieľom projektu je analyzovať, ako verejné inštitúcie na Slovensku zadávajú verejné zákazky.

Zindex je výstupom akademického výskumu na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity, je publikovaný združením Econlab v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu. Zároveň je nástroj na analýzu verejného obstarávania, ktoré sa realizuje v režime zákona o verejnom obstarávaní. S využitím reálnych dát meria nakoľko transparentne a hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ.

Metodika hodnotenia

Zindex sa skladá z deviatich čiastkových ukazovateľov sledujúcich konkrétne problémy pri zadávaní verejných zákaziek. Tieto indikátory pokrývajú v zásade celý súťažný proces. Výsledné hodnotenie sa vzťahuje k trom témam:
-Otvorenosť – Sú zákazky dostupné dodávateľom?
-Konkurencia – Prebieha kvalitná súťaž o zákazky?
-Kontrola – Má verejnosť možnosť zistiť, kam išli peniaze?
Viac o metodike a analýze TU.

O výsledkoch mesta Prievidza
Tím ekonómov a programátorov analyzoval samosprávy v sledovanom období december 2018 až jún 2020. V porovnaní zadávania zákaziek v kategórii menšie mestá sa Prievidza umiestnila na 2. mieste s percentuálnou výškou Zindexu 80 %.

1. Mesto Bardejov – 82%
2. Mesto Prievidza – 80%
3. Mesto Trebišov – 76%

V hodnotení Zindexu sa uvádza, že mesto Prievidza ako „zadávateľ sa nevyhýba súťaženiu podľa zákona. Dokumentácia zákaziek je dobre pripravovaná, nie je potrebné ich meniť či rušiť.“ Prievidza získala 100 % hodnotu Zindexu až v troch hodnotiacich kritériách a to podiel verejných zákaziek na celkových nákupoch, pochybenia podľa ÚVO a súťažné konanie. Za zmienku stojí aj hodnotenie konzistentnosti konania. To znamená, že mesto ako zadávateľ odrádza firmy častým rušením a zmenami zákaziek. V hodnotení Prievidza nemá žiadne vypísané a nevysúťažené zákazky ani žiadne zrušené zákazky.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…