7. Dec 2018 9:28

Pribudli dve menšie parkovacie plochy

V mesiaci november boli dokončené ďalšie dve parkovacie plochy. Celkovo bolo vybudovaných 18 parkovacích miest v dvoch sídliskových častiach Prievidze.

K dnešnému dňu sú ukončené práce na spevnených plochách na ulici Šulekova a S. Chalupku. Bolo vybudovaných 18 parkovacích miest. Vybudovaním novej parkovacej plochy – 10 parkovacích miest – na Šulekovej ulici č. 8-10 sa sprehľadnila dopravná situácia v zákrute, čím sa zvýšila bezpečnosť v tomto problémovom úseku. Druhé novovybudované parkovisko na Ul. S. Chalupku č. 17-23 ponúka osem parkovacích miest.

„Do konca roka plánujeme začatie prác na výstavbe parkovacích plôch aj v ďalších častiach mesta,“ informovala Andrea Nikmonová, vedúca oddelenia výstavby MsÚ Prievidza. Konkrétne v 48. kalendárnom týždni je plánovaný začiatok prác na spevných plochách vo vnútrobloku ulíc M. R. Štefánika a Tichá, kde pribudne celkovo osem parkovacích miest.

V súčasnosti sa realizuje inžinierska činnosť, ktorá spočíva vo vyjadreniach jednotlivých správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy v prípadoch výstavby parkovacích plôch aj vo volebnom obvode č.1.

Postupne budú budované parkovacie plochy v nasledovných lokalitách:
– Nábr. Sv. Cyrila č. 9 s kapacitou štyri parkovacie miesta,
– Ul. Hodžu 10-16 s kapacitou štyri parkovacie miesta,
– Ul. Lúčna s kapacitou osem parkovacích miest.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…