8. Aug 2023 13:25

Pravidelná odstávka tepla a teplej vody 14.8. - 22.8.2023


Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo informuje, že v dňoch 14. až 22. augusta dôjde z dôvodu plánovanej opravy primárnych zdrojov tepla a pripájania novej technológie na výrobu tepla k tepelnému napájaču Prievidza k odstávke tepla.

Z tohto dôvodu nebude v dňoch 14.8. – 22.8.2023 k dispozícii teplá užitková voda (TÚV) dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom, okrem dodávok TÚV z individuálnych zdrojov tepla (plynových kotolní) spoločnosti PTH, a.s.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…