Obyvatelia môžu vo verejnom hlasovaní označiť tri až päť občianskych projektov, ktoré považujú za dôležité či zaujímavé, a budú chcieť, aby boli podporené z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2017. Podrobné projektové dokumentácie jednotlivých návrhov budú k dispozícii na oficiálnej stránke mesta Prievidza v časti Participatívny rozpočet.

Pokyny k hlasovaniu:
1. Hlasovať môžu občania s trvalým i prechodným bydliskom v Prievidzi vo veku nad 15 rokov.
2. Na hlasovacom lístku bude potrebné vyplniť kontaktné údaje.
3. Z projektov uvedených na hlasovacom lístku bude možnosť zakrúžkovania minimálne troch, maximálne však piatich projektov.
4. V časti Priestor pre vaše nápady majú ľudia možnosť uviesť návrhy, ako zlepšiť život v našom meste.
5. Vyplnený hlasovací lístok môžete odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa nachádzajú hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk
6. Hlasovať je možné aj elektronicky na www.odkazprestarostu.sk v časti Ankety.
7. Hlasovanie bude prebiehať v dňoch 5. až 19. mája 2017.
8. Do každej domácnosti distribuujeme jeden hlasovací lístok spolu s obálkou. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, ktoré spĺňajú podmienky účasti v hlasovaní podľa bodu 1, môžu ľudia ďalšie hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky viď nižšie alebo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Prievidzi.

Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:
1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Časový harmonogram:
5.-19. mája 2017 Hlasovanie
9. mája 2017 Verejné zvažovanie
23. mája 2017 Zverejnenie víťazných projektov
jún – december 2017 Realizácia víťazných projektov
december 2017 Evaluácia – vyhodnotenie

Anketový lístok si môžete stiahnúť TU: ico_pdf_46