9. Dec 2011 6:19

Pozývame na Vianočný benefičný koncert pod záštitou primátorky

Žiaci Piaristickej spojenej školy F. Hanáka a spoločenstvo Piar organizujú pod záštitou primátorky mesta Prievidza, Kataríny Macháčkovej, Vianočný benefičný koncert. Koná vo štvrtok, 15. decembra 2011 o 16:00 v piaristickom kostole v Prievidzi (Kostol Najsvätejšej Trojice).

Výťažok zo vstupného bude použitý na aktivity Charity – domu sv. Vincenta v Prievidzi, predovšetkým na vybudovanie kúrenia a nevyhnutné úpravy v nových priestoroch na Košovskej ceste. Nezisková organizácia ich dostala od mesta Prievidza do dlhodobého prenájmu a plánuje v nich poskytovať sociálne služby. V nových priestoroch vznikne denné centrum, bude sa tu vydávať strava a šatstvo. Núdznym budú k dispozícii aj sociálne a hygienické zariadenia. Charita chce okrem súčasne poskytovaných služieb ponuku rozšíriť aj na službu nízkoprahovej nocľahárne a pripraviť podmienky pre zabezpečenie skladu solidarity so širšou ponukou.
„Vianočný program má na piaristickej škole veľkú tradíciu. Vlani sme ho prvýkrát spojili so zbierkou a podporili sme detský hospic Plamienok. Tento rok sme sa dohodli na spolupráci s prievidzskou charitou a sme radi, že pomôžeme priamo ľuďom v núdzi, ktorí sú z nášho regiónu,“ uviedol Andrej Kmotorka zo spoločenstva Piar. „Snažíme sa, aby to koncertom nekončilo. V spoločenstve hľadáme dobrovoľníkov, ktorí charite pomôžu aj s tradičnými vianočnými aktivitami – pri zbere vianočného pečiva a podávaní vianočnej večere ľuďom bez domova, “ dodal.
Program koncertu pripravuje približne 50 účinkujúcich. Vystupujú školské spevokoly Rosnička, Bázeň a kapela GodKnows. Oživením sú vystúpenia sólových spevákov a drobné divadelné scénky s vianočnou tematikou.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…