20. Mar 2012 8:43

Pozvánka na zasadnutie komisie

Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri MsZ v Prievidzi.

Členom komisie :
Michal Dobiaš – vzdal sa členstva z dôvodu skončenia členstva v ĽS HZDS
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Július Urík
Mgr. Ľubomír Vida
V Prievidzi dňa 14.03.2012
Vážené kolegyne, kolegovia, zvolávam zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

Zasadnutie sa uskutoční pondelok dňa 2. apríla 2012 o 14.00 h v zasadačke primátorky mesta v Mestskom dome v Prievidzi

PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Rokovací poriadok komisie – nové znenie a zmena v zložení komisie

3. Kontrola podaných oznámení podľa UZ 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov za

rok 2011

4. Rôzne

S pozdravom
Helena Dadíková
poslankyňa MsZ
predsedníčka komisie
P R I E V I D Z A


Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…