13. Mar 2019 7:24

Pozvánka na rokovanie Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 537/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Prievidzi dňa 21. marca 2019.

Pozvánka na rokovanie Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 537/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Prievidzi dňa 21. marca 2019.

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…