25. Apr 2023 14:22

Poznávajte Prievidzu s mobilnou aplikáciou

V rámci začínajúcej sa letnej turistickej sezóny pripomína mesto Prievidza svojim návštevníkov a obyvateľov obľúbený produkt cestovného ruchu s využitím moderných technológií – turistického sprievodcu vo forme mobilnej aplikácie.

Súčasťou aplikácie sú mapy a GPS navigácie, ktoré lokalizujú miesto pohybu používateľa a zároveň ho navedú na miesto jeho záujmu, ale aj informácie, ktoré môže používateľ získať prostredníctvom QR kódov.

Základom pre tvorbu aplikácie sa stal obľúbený projekt Zlatá prievidzská cesta, popisujúci v dvoch okruhoch 45 záujmových bodov z histórie Prievidze. Výhodou pre návštevníka je v tomto prípade možnosť výberu jednotlivých zastavení, návštevník si nemusí jednotlivé zastavenia prehliadať systematicky so sprievodcom, ale môže si jednotlivé body záujmu vytipovať a navštíviť v počte a v poradí, ktoré sám uzná za vhodné, pričom súčasťou všetkých bodov záujmu sú krátke informatívne texty a fotografie. Výrazným bonusom, ktorý aplikácia ponúka, je hlasový sprievodca, teda každé zastavenie v rámci Zlatej prievidzskej cesty je opatrené audio nahrávkou, ktorú si návštevník v prípade záujmu o túto službu jednoduchým kliknutím v aplikácii zvolí.

 „Veríme, že táto interaktívna forma prehliadky zaujme aj ďalších návštevníkov, predovšetkým tých, ktorí uprednostňujú individuálny plán prehliadky historických objektov mesta a „rozumejú“ si aj s modernými technológiami,“ vysvetľuje vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ Prievidza Ivona Vojtášová.

Okrem projektu Zlatá prievidzská cesta obsahuje aplikácia v rámci kompletného menu ďalších takmer 30 bodov záujmu z oblasti zaujímavostí mesta Prievidza a okolia s uvedením telefonických kontaktov a možnosťou jednodotykového telefonovania, e-mailu, webových sídiel či otváracích hodín jednotlivých atraktivít, akými sú športoviská a športové areály, kultúrne zariadenia, kúpaliská, ubytovacie a stravovacie zariadenia a pod.

Mobilnú aplikáciu si môžu používatelia kedykoľvek bezplatne stiahnuť do svojich mobilných zariadení prostredníctvom internetovej služby Obchod Play, v prípade zariadení iOS (iPady a iPhone) prostredníctvom služby App Store. Názov aplikácie je Turistický sprievodca mesto Prievidza. Výhodou aplikácie je jej fungovanie v off-line režime, teda po jej stiahnutí ju možno používať bez internetového pripojenia. Aplikácia v súčasnosti ponúka všetky texty v slovenskom a anglickom jazyku, do budúcnosti je možné aktualizovať ju aj v iných jazykových mutáciách.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…