24. Oct 2011 12:53

Poslanecká kancelária na mestskom úrade

Na mestskom úrade v Prievidzi bude zriadená poslanecká kancelária. Tento projekt má za úlohu skvalitniť pracovné podmienky poslancov mestského zastupiteľstva.

Mestský úrad týmto krokom reaguje na podnety zo strany poslancov. Dôvodom na zriadenie poslaneckej kancelárie priamo na mestskom úrade je hlavne potreba riešenia problémov obyvateľov poslancami mestského zastupiteľstva. K tejto práci neboli doteraz vytvorené adekvátne podmienky, pričom poslanci rokovali na nevhodných miestach. Kanceláriu pre svoju poslaneckú činnosť budú môcť využívať všetci poslanci, čo skvalitní ich prácu v komisiách a ostatných poradných orgánoch mesta, a teda aj výkon samotného poslaneckého mandátu.
Projekt poslaneckej kancelárie je už tradične využívaný v mestách Sereď a Žiar nad Hronom. Vedenie mesta si od tohto kroku sľubuje hlavne lepšiu komunikáciu medzi poslancami a obyvateľmi mesta. Obyvatelia mesta Prievidza tak budú môcť využívať toto miesto na spoločné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva. Kontakty na všetkých poslancov nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…