3. Mar 2023 8:20

Porucha na verejnom vodovode Veľká Lehôtka - 3.3.2023


Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes 3. marca 2023 od 8:30 do odstránenia poruchy prerušená dodávka pitnej vody v časti Veľká Lehôtka, na ul. J. L. Bellu a Viničnej ulici. Obyvateľom bude k dispozícii cisterna s pitnou vodou.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…