21. Sep 2022 12:46

Pokračujeme v debarierizácii povrchov pozemných komunikácií

Cieľom debarierizácie verejného priestoru, povrchov, konštrukcií pozemných komunikácií a chodníkov pre peších je skvalitnenie podmienok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Mesto Prievidza postupne rekonštruuje frekventovanú infraštruktúru so zreteľom na zabezpečenie bezbariérovosti.

V uplynulých dňoch zrealizovali Technické služby mesta Prievidza debarierizačné opatrenia na priechodoch pre chodcov na Bojnickej ceste pri pohostinstve Septima. Práce pozostávajú zo zníženia nájazdu z cesty na chodník, čím bude pre invalidov zabezpečený bezbariérový prístup na chodník. Súčasne bol osadený varovný pás z betónovej dlažby.

„Verím, že postupným odstraňovaním bariér vo verejnom priestore skvalitníme život obyvateľom so zdravotným znevýhodnením. Aj malé zásahy vytvoria bezpečné podmienky i vyšší komfort pri pohybe a presune naším mestom,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Ďalšie úpravy zamerané na debarierizáciu verejného priestoru budú v najbližšom období realizované na frekventovanej križovatke na Ul. M. R. Štefánika a na Svätoplukovej ulici.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…