21. Sep 2022 12:46

Pokračujeme v debarierizácii povrchov pozemných komunikácií

Cieľom debarierizácie verejného priestoru, povrchov, konštrukcií pozemných komunikácií a chodníkov pre peších je skvalitnenie podmienok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Mesto Prievidza postupne rekonštruuje frekventovanú infraštruktúru so zreteľom na zabezpečenie bezbariérovosti.

V uplynulých dňoch zrealizovali Technické služby mesta Prievidza debarierizačné opatrenia na priechodoch pre chodcov na Bojnickej ceste pri pohostinstve Septima. Práce pozostávajú zo zníženia nájazdu z cesty na chodník, čím bude pre invalidov zabezpečený bezbariérový prístup na chodník. Súčasne bol osadený varovný pás z betónovej dlažby.

„Verím, že postupným odstraňovaním bariér vo verejnom priestore skvalitníme život obyvateľom so zdravotným znevýhodnením. Aj malé zásahy vytvoria bezpečné podmienky i vyšší komfort pri pohybe a presune naším mestom,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Ďalšie úpravy zamerané na debarierizáciu verejného priestoru budú v najbližšom období realizované na frekventovanej križovatke na Ul. M. R. Štefánika a na Svätoplukovej ulici.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…