28. Aug 2023 12:58

Pokračovanie výstavby parkoviska na Ulici M. Rázusa

Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva bolo schválené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa spevnených plôch - Ulica M. Rázusa, Prievidza – II. etapa na jeseň 2023, s predpokladanou hodnotou cca 1 200 000 €. Materiál bol predložený vzhľadom na zohľadnenie administratívnych procesov verejného obstarávania.

Súčasný stav statickej dopravy sídliska Nové mesto je nevyhovujúci, nakoľko prichádza v popoludňajších a večerných hodinách k preplneniu parkovacích kapacít, čo vedie k neriadenému parkovaniu a často znemožneniu príjazdu techniky HaZZ SR k nástupným plochám, prípadne iných záchranných zložiek na miesto zásahu.

„Samotnú realizáciu parkovacích plôch plánujeme v úvode roka 2024 v závislosti od klimatických podmienok. Počet parkovacích miest v rámci II. etapy je 134 + 4 pre imobilných a samotná plocha asfaltovej obojsmernej komunikácie. Uvedomujeme si aj značnú výšku čiastky investovanú do sídliska Zapotôčky. Situácia s parkovaním si to však vyžaduje. Súčasťou druhej etapy je aj inštalácia retenčnej nádrže odpadových vôd. Ostatné fázy by mali byť následne lacnejšie. Konečná cena realizácie diela vzíde z verejného obstrávania“ objasnila primátorka Macháčková.

Predmetom stavby „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa“ je vybudovanie komunikácie a odstavnej plochy vrátane verejného osvetlenia, odvodnenia komunikácie dažďovou kanalizáciou, prečerpávacej stanice s retenčnou nádržou, ochrany existujúcich vysoko napäťových káblov, existujúcich slaboprúdových rozvodov a existujúceho plynovodu, sadových úprav s výsadbou listnatých, ihličnatých stromov a kríkov, ktoré budú slúžiť ako vetrolamy.


Mesto Prievidza plánuje postupnou realizáciou stavby „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa“,rozšíriť kapacitu statickej dopravy na celkový počet 381 parkovacích státí (97 státí zrealizovaných v I. etape + 284 navrhovaných státí) z toho 17 pre imobilných a 11 státí pre ľahké úžitkové vozidlá (dodávky).

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…