20. Dec 2018 14:43

Poďakovanie za poskytnutú dotáciu

Ivan Jakušovský týmto ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu v celkovej výške 4950 EUR na projekt „Ulice v obrazoch“, pričom finančné prostriedky na tento účel boli financované z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza.

Ide o úspešný projekt. O zrealizované nástenné maľby je zo strany obyvateľov mesta Prievidza veľký záujem. Svedčia o tom pozitívne ohlasy a publikované komentáre pod uverejnenými fotografiami jednotlivých malieb na webových stránkach. Verejnosť ocenila nápad tematiky starej Prievidze a prevedenie malieb.

foto: codnes.sk

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…