7. Sep 2016 12:26

Poďakovanie za letný tábor

Počas letných prázdnin sa desať detí z Prievidze zúčastnilo sociálno-výchovného pobytu detí v Krízovom stredisku v Prievidzi. Všetky tieto deti pochádzajú zo sociálne znevýhodnených rodín a bez pomoci Centra sociálnych služieb Domino v Prievidzi a Mestského úradu v Prievidzi by sa takéhoto pobytu mohli zúčastniť len veľmi ťažko.

„V čase trvania denného tábora bola zároveň rodičom ponúknutá možnosť výchovného, rodinného a sociálneho poradenstva formou osobných konzultácií,“ vysvetľuje vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Jana Králová. Deti tento čas využívali efektívne, v spoločnosti rovesníkov nadobúdaním nových skúseností a vedomostí prostredníctvom sociálno-psychologických a športových hier, pracovných a výtvarných aktivít, rozhovorov o rôznych spoločenských témach zameraných na rozvoj regulácie svojho správania a vôle a to zážitkovou formou. Posledný deň pobytu strávili deti spolu s rodičmi a organizátormi. V tento deň bolo vyhodnotené ich správanie počas celého týždňa, zapájanie sa do rôznych aktivít a súťaží. Deti si domov odniesli diplomy, ceny, ale v neposlednom rade odchádzali plní zážitkov a neopakovateľných emócií.

Mesto Prievidza z celého srdca ešte raz ďakuje organizátorom letného tábora Nadácie televízie Markíza a Patrikovi Hermanovi, že aj deti z nášho mesta sa mohli zúčastniť uvedeného pobytu.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…