23. Jul 2020 7:04

Počas leta ďalšie investície

Počas letných prázdnin sú na základných a materských školách realizované investičné akcie, opravy a údržba. Celková preinvestovaná suma predstavuje viac ako 1,1 milióna eur.

Medzi najvýznamnejšie investície na základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza patrí výmena okien na pavilóne E na ZŠ Rastislavova, výmena okien na šatniach ZŠ S. Chalupku alebo oprava strechy na ZŠ, Ulica energetikov. V školách sa tiež realizujú údržbové práce ako maľovanie, výmeny podlahových krytín, realizujú sa tiež rôzne opravy, údržba zelene, či inštalácie ventilov na vykurovaní a šetričov vody na vodovodných kohútikoch.

Rekonštrukčné práce a drobná údržba priestorov škôl a školských zariadení budú realizované v odhadovanej sume 200 000 eur. Ďalšie investície predstavuje financovanie projektu na rekonštrukciu dvoch miestností výpočtovej techniky ZŠ Rastislavova vo výške 60 800 eur. Najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia investícia realizovaná počas leta je kompletná rekonštrukcia MŠ M. Mišíka v hodnote 930 298 eur.

Rekonštrukčné práce a letná údržba v školách:

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…