23. Jul 2020 7:04

Počas leta ďalšie investície

Počas letných prázdnin sú na základných a materských školách realizované investičné akcie, opravy a údržba. Celková preinvestovaná suma predstavuje viac ako 1,1 milióna eur.

Medzi najvýznamnejšie investície na základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza patrí výmena okien na pavilóne E na ZŠ Rastislavova, výmena okien na šatniach ZŠ S. Chalupku alebo oprava strechy na ZŠ, Ulica energetikov. V školách sa tiež realizujú údržbové práce ako maľovanie, výmeny podlahových krytín, realizujú sa tiež rôzne opravy, údržba zelene, či inštalácie ventilov na vykurovaní a šetričov vody na vodovodných kohútikoch.

Rekonštrukčné práce a drobná údržba priestorov škôl a školských zariadení budú realizované v odhadovanej sume 200 000 eur. Ďalšie investície predstavuje financovanie projektu na rekonštrukciu dvoch miestností výpočtovej techniky ZŠ Rastislavova vo výške 60 800 eur. Najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia investícia realizovaná počas leta je kompletná rekonštrukcia MŠ M. Mišíka v hodnote 930 298 eur.

Rekonštrukčné práce a letná údržba v školách:

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.