1. Apr 2011 6:24

Pobočka Štátnej jazykovej školy v Trenčíne pri Gymnáziu V.B.N. v Prievidzi

Od septembra 2011 otvára Štátna jazyková škola v Trenčíne svoju pobočku na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. Bude poskytovať vzdelávanie v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku. Už dnes sa môžete prihlásiť na niektorý z kurzov a získať medzinárodný certifikát o absolvovaní kurzu, alebo vysvedčenie o štátnej skúške. Ponuka kurzov na školský rok 2011/2012 Vyučované jazyky:   anglický 1.

– 7. ročník
 • kurzy pre seniorov
 • Business English – elementary, pre-intermediate a intermediate
 • konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, pokročilých, kondičný kurz – udržovací
 • (konverzačné kurzy môžu byť po dohode s poslucháčmi 2- alebo 4-hodinové)
 •   nemecký

  • 1. – 7. ročník
  • kurzy pre seniorov
  • konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, pokročilých, kondičný kurz – udržovací
  • obchodná nemčina (novinka)
  • kurzy pre deti od 10 do 15 rokov (novinka)

    francúzsky

  • 1., 2., 3., 4., 5. ročník a konverzácie

    španielsky

  • 1., 2., 3. ročník a konverzácie

    ruský

  •  1.,2.,3.ročník a konverzácie

  Ponuku je možné upraviť podľa záujmu poslucháčov.

    Týždenne štyri vyučovacie hodiny v 1 alebo 2 dňoch. Po ukončení základného kurzu (2. ročník) stredného kurzu (4. ročník) a vyššieho kurzu (6. ročník) možnosť získať osvedčenie. Podmienkou je vyhovieť požiadavkám záverečného testu. 

  • Po 6. ročníku – možnosť vykonať štátnu základnú jazykovú skúšku. 
  • Po 7. ročníku – možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku (základnú alebo všeobecnú). 
  • Počas každého roku štúdia je možnosť získať medzinárodný certifikát City & Guilds v anglickom jazyku alebo Start Deutsch, Zertifikat Deutsch, Goethe-Zertifikat B2 a C1 v nemeckom jazyku.

  Prijímanie nových poslucháčov

  Všetky informácie o kurzoch a zápise poskytne v Gymnáziu V.B.Nedožerského PhDr.T.Šteiningerová – každú stredu od 9.00-10.30 h v miestnosti č.90/II.posch./

  Vstupné testy

  • Záujemcovia, ktorí sa hlásia do vyšších ročníkov, sa zúčastnia vstupného testu. Po vyhodnotení testov sa uskutoční zápis poslucháčov do jednotlivých kurzov. 

  Prihlášky na štúdium

  • Prihláška je k dispozícii na riaditeľstve školy a treba ju poslať alebo osobne odovzdať každý rok do 20.júna.  
  • Do kurzu sa možno prihlásiť i v priebehu školského roka po dohode s vyučujúcim a napísaní vstupného testu.

  Poplatok za štúdium

   

  Dospelý poslucháč

  zápis do 1. ročníka

  zápis do vyššieho ročníka

  zápisné *

  10 €

  10 €

  školné za sept-dec

  56 €

  56 €

  školné za jan-jún

  84 €

  84 €

  poplatok za vstupný test *

   

  3,30 €

  cena za školský rok

  150 €

  153,30 €

   

  Nezaopatrené dieťa

  zápis do 1. ročníka

  zápis do vyššieho ročníka

  zápisné *

  10 €

  10 €

  školné za sept-dec

  27,60 €

  27,60 €

  školné za jan-jún

  41,40 €

  41,40 €

  poplatok za vstupný test *

   

  3,30 €

  cena za školský rok

  79 €

  82,30 €

  * zápisné sa uhrádza raz ročne, podľa termínu nástupu poslucháča (september / január)

  Zápis

  • Pre štúdium v šk. r. 2011/2012 sa zápis do 1. ročníku bude konať v nasledujúcich termínoch:
  • – zápis do 1. ročníka – informácia na riaditeľstve školy
  • – zápis do vyšších ročníkov – informácia na riaditeľstve školy

   Prineste si so sebou potvrdenie o zaplatení poplatku.

  • Zápisné a školné na obdobie sept.-dec. treba zaplatiť vždy najneskôr do 30.6. a na obdobie január – jun do 31. januára príslušného školského roka.
  • Pre poslucháčov , ktorí sa zapíšu v dodatočnom termíne, je najneskorší termín platby zhodný s dátumom dodatočného zápisu.
  • V prípade, že sa nemôžete dostaviť na zápis osobne, pošlite kópiu potvrdenia o zaplatení poštou a telefonicky si vyberte kurz, ktorý chcete navštevovať 
  • Upozorňujeme Vás, že poslucháčom školy sa stávate až po zápise a po zaplatení poplatku (nie iba po zaplatení poplatku!). Ak nebudete zapísaný, škola si vyhradzuje právo prijať na Vaše miesto iného poslucháča.

  Počet vyučovacích hodín:

  • Týždenný počet vyučovacích hodín: 4 (v 1 alebo 2 dňoch)
  • Ročný počet vyučovacích hodín: 140
  • Vyučovanie začína vždy v septembri a končí v júni.

  Po úspešnom ukončení základného, stredného a vyššieho kurzu môže poslucháč získať osvedčenie o absolvovaní kurzu.

  Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získava vysvedčenie.

  Poslucháči sa môžu prihlásiť do ktoréhokoľvek ročníka. Podmienkou zaradenia do príslušného ročníka je úspešné zvládnutie vstupného testu.

  Prihlášky a bližšie informácie získate na:

  Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza        

  Telefón: (421)046/542 33 67

  Stupeň náročnosti

  Kurz a celkový počet hodín

  Ročník a počet hodín

  Počet hodín týždenne

  Žiacke kurzy

  Úroveň jazyk. zručností

  Úroveň podľa SERR

  1.

  základný 280

  1.roč.- 140
  2.roč.- 140

  4
  4
  4
  4

  1.ročník
  2.ročník
  3.ročník
  4.ročník

  začiatočník

  A1 – A2

  2.

  stredný 280

  3.roč. -140
  4.roč. -140

  4
  4

   

  mierne pokročilý

  B1 – B2

  3.

  vyšší 280

  5.roč.- 140
  6.roč.- 140

  4
  4

   

  pokročilý

  B2 – C1

  4.

  prípravný na základnú štátnu skúšku

  140

  4

   

   

  B2

  5.

  prípravný na všeobecnú štátnu skúšku

  140

  4

   

   

   

   

  konverzačný kurz

   

  2-4

   

  podľa nadväznosti na kurzy

  A2, B2, C1

   

  Ďalšie aktuality

  Oprava poruchy pitnej vody

  10. Apr 2024 9:01
  Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

  Ekorok s Nestlé

  9. Apr 2024 8:27
  19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

  Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

  9. Apr 2024 8:12
  Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…