3. máj 2018 6:44

Piaristické školy na Slovensku diskutovali o svojom smerovaní

V pondelok 30. apríla 2018 sa v Prievidzi uskutočnilo stretnutie vedenia Rehole piaristov, riaditeľov a učiteľov piaristických škôl s názvom Kalazanské fórum. Cieľom stretnutia bolo predstaviť návrhy vízie, ktorá bude smerovať školy najbližšie desaťročia.

Piaristické školy na Slovensku si uvedomujú potrebu nanovo definovať svoje smerovanie. P. Juraj Ďurnek SchP, provinciál rehole: „Piaristické školy nesú významné dedičstvo nášho zakladateľa, sv. Jozefa Kalazanského. On bol prvý, ktorý prišiel s revolučnou myšlienkou bezplatného školstva, ktorú realizoval tak, že postavil žiaka do stredu záujmu celého procesu vyučovania. Dnes veľmi zreteľne vnímame, že potrebujeme nájsť nový smer v našich školách, pričom zostaneme verní tejto pôvodnej myšlienke.” Na konferencii vystúpil zahraničný hosť, rektor kolégia z Viedne Jean de Dieu Tagne, ktorý predniesol prednášku o vízií a práci ICALDE (Kalazanský inštitút pre právo na vzdelanie). Ubezpečil učiteľov, že veľmi dobre rozumie ich požiadavkám, obavám zo zmeny a častokrát znechuteniu zo systému, ktorý musia školy akceptovať.

Každá z piaristických škôl začala od začiatku roka pracovať na tézach, ktoré sú východiskom pre definovanie vízie piaristických škôl. Vedenie si uvedomuje, že učitelia majú veľmi veľa práce, doba a kultúra sa mení, nároky rodičov na vzdelávanie a výchovu sa menia a práve preto musia vzdelávacie inštitúcie múdro reagovať na túto situáciu.

Výsledkom konferencie bolo predostrenie návrhu vízie piaristických škôl, ktorú budú teraz pedagogickí zamestnanci komentovať a pripomienkovať, aby mohla následne dostať definitívnu podobu, a tak mohli piaristické školy pripraviť konkrétny plán a stratégiu realizácie. Výsledkom by malo byť uľahčenie rozhodovacích procesov pri realizovaní rôznych aktivít, ktoré školy robia a taktiež ozrejmenie očakávaní, ktoré rodičia od škôl majú.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…