7. Nov 2022 12:14

Parkovisko pri železničnej stanici môžu obyvatelia využiť až na 10 hodín

Samospráva na základe požiadaviek pristúpila k zmene formy parkovania na novom parkovisku zriadenom na 9. koľaji.

Doterajší spôsob využitia celého parkoviska v podobe „kiss and ride“, ktorá bola určená predovšetkým na nadväznosť individuálnej automobilovej dopravy na verejnú hromadnú dopravu v obmedzenom čase 30 minút, bude rozšírený o možnosť parkovania osobného vozidla až na 10 hodín.

„Teší ma, že mestu sa podarilo dosiahnuť zhodu so všetkými zainteresovanými orgánmi, aby novovybudované parkovisko malo čo najväčšiu využiteľnosť a zároveň uľahčilo obyvateľom cestovanie verejnou hromadnou dopravou. Som presvedčená, že aj týmto rozhodnutím motivujeme verejnosť obmedziť používanie osobných automobilov a chrániť tak životné prostredie,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi (9. koľaj) s celkovou kapacitou 66 parkovacích miest bude tak po zmene trvalého dopravného značenia rozdelené na 2 pásma:

  1. zóna s dlhodobým parkovaním po dobu 10 hodín
  2. zóna s krátkodobým parkovaním po dobu 30 minút.

Parkovisko v predstaničnom priestore slúži predovšetkým cestujúcej verejnosti, ktorá ďalej pokračuje vlakom a autobusom, alebo týmito formami dopravy prichádza do Prievidze. V prípade využitia parkoviska sú potrebné parkovacie hodiny, nazývané aj parkovací disk, slúžia na označenie času príjazdu na parkovisko. Sú bežne dostupné na čerpacích staniciach alebo v papiernictvách. Vodič po zaparkovaní na parkovacích hodinách označí čas príjazdu a umiestni ich na viditeľné miesto za čelným sklom.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…