19. Nov 2014 10:07

Parkovanie na Ul. A. Škarvana

Na vybraných cestách po rekonštrukcii dochádza k vyznačeniu parkovacích miest. Takýto postup bol zvolený aj na Ulici A. Škarvana.

Šikmé alebo kolmé?
Počas jarného stretnutia s obyvateľmi v centre mesta prišla požiadavka zo strany obyvateľov žiadosť zmeniť na Ul. A. Škarvana kolmé značenie parkovacích miest na šikmé. K uvedenej žiadosti od obyvateľov bol vypracovaný projekt, ktorý preukázal, že šikmým vyznačením parkovacích miest na Ul. A. Škarvana by bol znížený ich počet pri 60 stupňovom uhle o 3 parkovacie miesta a pri šikmom značení parkovacích miest pri 45 stupňovom uhle dokonca o 6 miest.

Po rekonštrukčných prácach asfaltového povrchu boli na Ulici A. Škarvana vyznačené parkovacie miesta kolmým státím. Po odbornom posúdení teda k šikmému vyznačeniu parkovacích miesta nedošlo.


Bytové spoločenstvo rozh
odlo
O danom posúdení vyznačenia konkrétnej formy parkovísk a možného úbytku parkovacích miest nakoniec rozhodli priamo obyvatelia bytoviek z tejto lokality. Po predložení projektu, obyvatelia domu z Ulice A. Škarvana 2 súhlasili s kolmým značením parkovacích miest. Týmto vyznačením nedôjde k zníženiu počtu parkovacích miest.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…