19. Oct 2011 6:02

Oznámenie začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou-LICITOR

Oznámenie začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou - LICITOR.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…