7. Dec 2012 9:35

Oznámenie verejnou vyhláškou o strategickom dokumente „Územný plán obce Opatovce nad Nitricou, zmeny a doplnky č.1“

Oznámenie verejnou vyhláškou o strategickom dokumente „Územný plán obce Opatovce nad Nitricou, zmeny a doplnky č.1“

MESTO PRIEVIDZA

Číslo spisu 2.4.2.- 2012/115083

V Prievidzi dňa 22.11.2012

Verejná vyhláška zverejnená dňa 22.11.2012

Mesto Prievidza,

Oznamuje

dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti
verejnou vyhláškou
Oznámenie o strategickom dokumente
„Územný plán obce Opatovce nad Nitricou,
zmeny a doplnky č.1“

v súlade s § 6 odst.5 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.


Strategický dokument
„Územný plán obce Opatovce nad Nitricou,
zmeny a doplnky č.1“
je k nahliadnutiu
na úradnej tabuli Mestského úradu v Prievidzi Námestie slobody č. 14
po dobu 14 dní.Konzultácie podľa § ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Obvodnom úrade životného prostredia v Prievidzi, v pracovných dňoch od 8.00 do 13.30 hodiny. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky 046/5189216 alebo mailom elene.tulisova@pd.ouzp.sk.

Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.


JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.

MATERIÁLY

Funkčné využitie územia ico_pdf_46
Vodné hospodárstvo ico_pdf_46
Energetika ico_pdf_46
Doprava ico_pdf_46
Infosiete ico_pdf_46
Zábery ico_pdf_46
OPaTK ico_pdf_46
Schéma VPS ico_pdf_46
ÚPN O Opat n N ZaD č 1_Text č Návrh ico_pdf_46
ÚPN O Opat n N ZaD č 1_Záv č Navrh ico_pdf_46
ZaD č 1 UPO O oznámenie o strategickom dokumente ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…