24. Aug 2011 13:55

Oznámenie o začatí stavebného konania

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Oznámenie pre stavebníka Ing. Branislav Klein, a Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na stavebné úpravy v byte č. 8, Ul. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súpisné číslo 20708, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4971/1.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…