24. Aug 2011 13:55

Oznámenie o začatí stavebného konania

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Oznámenie pre stavebníka Ing. Branislav Klein, a Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na stavebné úpravy v byte č. 8, Ul. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súpisné číslo 20708, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4971/1.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…