24. Aug 2011 13:55

Oznámenie o začatí stavebného konania

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Oznámenie pre stavebníka Ing. Branislav Klein, a Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na stavebné úpravy v byte č. 8, Ul. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súpisné číslo 20708, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4971/1.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.