24. Nov 2011 7:01

Oznámenie o začatí stavebného konania- Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/2

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ MAGURA “, F. Madvu 330/21 - 29, Bjornsona 330/9, Prievidza, podal dňa 07.11.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu s. č. II. 330 „ Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/21 – 29, Bjornsona 330/9, Prievidza “ – komplexné zateplenie bytového domu a sanačné práce na dome, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…