24. Nov 2011 7:01

Oznámenie o začatí stavebného konania- Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/2

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ MAGURA “, F. Madvu 330/21 - 29, Bjornsona 330/9, Prievidza, podal dňa 07.11.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu s. č. II. 330 „ Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/21 – 29, Bjornsona 330/9, Prievidza “ – komplexné zateplenie bytového domu a sanačné práce na dome, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.