24. Nov 2011 7:01

Oznámenie o začatí stavebného konania- Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/2

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ MAGURA “, F. Madvu 330/21 - 29, Bjornsona 330/9, Prievidza, podal dňa 07.11.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu s. č. II. 330 „ Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/21 – 29, Bjornsona 330/9, Prievidza “ – komplexné zateplenie bytového domu a sanačné práce na dome, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.