6. Dec 2011 9:18

Oznámenie o začatí stavebného konania- Jaroslav Konoradský

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Stavebník Mgr. Jaroslav Konoradský a Margita Konoradská, Energetikov 17/13, 971 01 Prievidza, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ v byte v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 5360, súp. č. domu 40191, Ul. energetikov vchod. č. 17, byt č. 13.

Celý dokument na stiahnutie : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…