6. Dec 2011 9:18

Oznámenie o začatí stavebného konania- Jaroslav Konoradský

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Stavebník Mgr. Jaroslav Konoradský a Margita Konoradská, Energetikov 17/13, 971 01 Prievidza, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ v byte v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 5360, súp. č. domu 40191, Ul. energetikov vchod. č. 17, byt č. 13.

Celý dokument na stiahnutie : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…