25. Jul 2011 7:17

Oznámenie o začatí konania podľa ust. § - u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

k žiadosti Ing. Erharda Steinemanna, bytom Fialkova č. 4, 971 01 Prievidza, o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Vjazd a výjazd na Mliekarenskú ulicu a spevnená plocha areálu pre Obchodné a skladové priestory v Prievidzi“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 5169/15, 5169/21, 5169/25

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…