25. Jul 2011 7:17

Oznámenie o začatí konania podľa ust. § - u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

k žiadosti Ing. Erharda Steinemanna, bytom Fialkova č. 4, 971 01 Prievidza, o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Vjazd a výjazd na Mliekarenskú ulicu a spevnená plocha areálu pre Obchodné a skladové priestory v Prievidzi“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 5169/15, 5169/21, 5169/25

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.