25. Jul 2011 7:17

Oznámenie o začatí konania podľa ust. § - u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

k žiadosti Ing. Erharda Steinemanna, bytom Fialkova č. 4, 971 01 Prievidza, o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Vjazd a výjazd na Mliekarenskú ulicu a spevnená plocha areálu pre Obchodné a skladové priestory v Prievidzi“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 5169/15, 5169/21, 5169/25

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…