25. Jul 2011 7:17

Oznámenie o začatí konania podľa ust. § - u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

k žiadosti Ing. Erharda Steinemanna, bytom Fialkova č. 4, 971 01 Prievidza, o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Vjazd a výjazd na Mliekarenskú ulicu a spevnená plocha areálu pre Obchodné a skladové priestory v Prievidzi“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 5169/15, 5169/21, 5169/25

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…