1. Feb 2019 9:05

Oznámenie o dodatočnom povolení zmeny stavby - stavebné úpravy bytu

Na základe výzvy stavebného úradu č. 2.4.2-09-5034-2019/I. zo dňa 16.01.2019 stavebník Filip Znamenák, bytom Diviaky nad Nitricou 211, podal dňa 28. 01. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby (ďalej len „stavby“) v bytovom dome podľa projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy bytu“, v bytovom dome súp. č. 10400, vchod č. 21, byte č. 11, na pozemku parc. č.2060 v k. ú. Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…